OK
شرکت تچرادارو
  • ورود اعضا


    Molteni Farmaceutici  
 

 
 

شرکت داروسازی مولتنی در بازار داروهای اپیوئیدی یک پیشرو تخصصی است ، یک شرکت مسئول که همواره متعهد به تحقیق و توسعه راه حل های درمانی در زمینه درد و اعتیاد، برای حفظ کیفیت زندگی و مراقبت از بیماران بوده است.

شرکت داروسازی مولتنی در سال 1892 تآسیس شد، سالی که اولین فارماکوپه رسمی در ایتالیا منتشر شد.

داروخانه مولتنی یکی از قدیمی ترین داروخانه ها در فلورانس بود که در محل پیازا دلا سیگنوریا قرار داشت، و تولید اولین ویال های ایتالیایی استریل هایپوترمیک در آنجا پایه گذاری شد.

رشد فزاینده حجم تولید منجر به آن شد تا در سال 1962، تولید به منطقه صنعتی بزرگتری در اسکاندیچی منتقل شود، و این اولین کارخانه تولیدی منطقه بود.

شرکت داروسازی مولتنی فعالیت تحقیقاتی خود را با استفاده از واحد عملیاتی داخلی خود و همکاری مراکز دانشگاهی متعددی تشدید کرده است.

این شرکت یک مرکز ممتاز در صنعت داروسازی اروپا است و با گذشت زمان دانش رقابتی مربوط به خود را در زمینه های توسعه ، تولید و بازاریابی داروهای اپیوئیدی بدست آورده است.

 
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

 
   http://www.moltenifarma.it/