OK
شرکت تچرادارو
  • ورود اعضا
 
 
title-leftاخبار title-right
bg-corner
این وبینار با هدف آشنایی با نوروپاتی دیابتی که شایع ترین عارضه این بیماری و مهم ترین علت قطع عضو در افراد مبتلا است و بررسی تعاریف، انواع و طرح دیدگاه های نوین در نحوه مدیریت و پیشگیری از آن و همچنین اهمیت آموزش بیماران طراحی شده و توسط اساتید برجسته و مطرح در این زمینه به بحث گذاشته می شود.
1399/07/05

سردرد شایع ترین بیماری در دنیا و مهم ترین عامل ناتوانی در سن زیر 50 سل بیان می شود
1398/09/30

bg-corner